Voortgang

Hieronder kunt een chronologisch overzicht vinden van de voortgang van het plan. Indien er een document beschikbaar is, dan treft u dat per gebeurtenis aan.

April 2020
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping

17 juli, 20 augustus, 4 en 17 september 2018: 4 Mediationbijeenkomsten
In wisselende samenstelling zijn het Buurtcomité Trefpunt en vertegenwoordigers van House of RTS vier keer met elkaar in gesprek geweest om te kijken of partijen elkaar konden vinden in een compromis inzake de herontwikkeling van de Trefpuntkerk. De gesprekken vonden plaats onder voorzitterschap van een onafhankelijke deskundige die was aangezocht door de gemeente. House of RTS heeft op basis van de ingebrachte wensen en gemaakte opmerkingen het ontwerp op verschillende punten aangepast. 
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Vogelvlucht 1
Vogelvlucht 2
Situatie 1
Situatie 2
Parkeren
Gevels

4 april 2018: Aanvraag omgevingsvergunning
House of RTS heeft onlangs een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plan om op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk 24 appartementen, een stallingsgarage en een maatschappelijke ruimte te realiseren. 
Begane grond 
1e verdieping
2e verdieping
Gevels en vogelvlucht
Ruimtelijke onderbouwing

11 januari 2018: Presentatie aangepast plan aan buurtcomité op 10 januari 2018
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Gevels en vogelvlucht
download verslag overleg 10 januari 2018

18 juli 2017: Verslag presentatie maquettefoto’s voorlopig ontwerp aan een delegatie van het buurtcomité op 18 juli 2017.
download document
bekijk de foto's

14 juni 2017: Presentatie tussenstand voorlopig ontwerp aan het buurtcomité op 7 juni 2017
download document

25 april 2017: Verslag voortgangsoverleg planontwikkeling met het buurtcomité op 18 april 2017
download document

31 maart 2017: Verslag tbv omwonenden nav bijeenkomst op 7 maart 2017
download document

7 maart 2017: Presentatie structuurontwerp nieuwbouw Trefpuntkerk op 7 maart 2017
bekijk presentatie

15 februari 2017: Verslag tbv omwonenden nav bijeenkomst op 23 januari 2017
download document

13 januari 2017: Uitnodiging (brief) tbv omwonenden tbv bijeenkomst op 23 januari 2017
download document