Reactie op artikel Noordhollands Dagblad van 23 juni 2018

Op 23 juni 2018 is in het Noordhollands Dagblad het artikel ‘Nieuwbouw Trefpuntkerk is als bouwen op een postzegel’ verschenen. Het stuk is geschreven door Noordhollands Dagblad-journalist Dominic Schijven. In het artikel wordt een aantal leden van het buurtcomité en een winkelier van het winkelplein aan de Frederik Hendriklaan aan het woord gelaten. Zij spreken hun zorg uit over het nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige Trefpuntkerk. In het artikel komen achtereenvolgens mevrouw Mariëtte Riesebosch (lid buurtcomité), de heer Bram de Groot (voorzitter buurtcomité) en de heer Rogier Böhning (winkelier) aan het woord.

Ongenuanceerd beeld
De initiatiefnemer van het nieuwbouwplan betreurt het dat door het artikel van Noordhollands Dagblad-verslaggever Dominic Schijven een ongenuanceerd en feitelijk onjuist beeld is ontstaan van het project. Daarnaast betreurt de initiatiefnemer het dat de heer Schijven geen contact heeft gezocht met de initiatiefnemer voor wederhoor.

Oproep
Graag wil de initiatiefnemer van het nieuwbouwplan daarom buurtbewoners, politici, media, maar vooral ook kandidaat-bewoners (en hun familieleden) van het nieuwbouwplan oproepen om alle feitelijke informatie te bestuderen die op de website www.trefpuntkerk-nieuwbouw.nl te vinden is. Het betreft onder andere verslagen van de overleggen met het genoemde buurtcomité en alle naar aanleiding van dat overleg doorgevoerde aanpassingen van het plan. Door hiervan kennis te nemen, zal naar overtuiging van de initiatiefnemer, een ander beeld ontstaan van het plan dan de drie vertegenwoordigers van het buurtcomité en de winkeliers aan de Frederik Hendriklaan nu doen geloven in het artikel in het Noordhollands Dagblad, op sociale media en op hun website.
Naast de feiten kunt u ook kennisnemen van de ruimtelijke onderbouwing van het plan en de brief ‘Het Andere Geluid’ die vorig jaar in september door een buurtbewoner is ingezonden en waaruit blijkt dat het buurtcomité zeker niet alle bewoners van de wijk vertegenwoordigt.

Ruim 70 huishoudens, waaronder ruim 50 uit de directe omgeving van de locatie, hebben inmiddels aangegeven geïnteresseerd te zijn in het plan met 24 levensloopgeschikte huurappartementen waarvan 33% in de categorie sociaal.