Reactie op artikel Noordhollands Dagblad van 10 oktober 2018

In het Noordhollands Dagblad heeft op woensdag 10 oktober een bericht gestaan van journalist Dominic Schijven aangaande de bemiddelingsbijeenkomsten tussen de vertegenwoordiging van het buurtcomité en House of RTS, initiatiefnemer van het project voor levensloopbestendige woningen voor senioren uit de wijk op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk. Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen op verzoek van de raadscommissie Ruimte en de daaruit gevolgde toezegging van wethouder Christian Braak.

In het artikel wordt helaas alleen de heer Bram de Groot (voorzitter Buurtcomité Trefpuntkerk) aan het woord gelaten. Een reactie van House of RTS is niet in het stuk te vinden.
De heer Schijven heeft op 9 oktober telefonisch contact gezocht. Daarbij is aan de heer Schijven toegezegd dat hij teruggebeld zou worden. De heer Schijven heeft er vervolgens voor gekozen om hier niet op te wachten en besloten om het artikel zonder wederhoor te publiceren, inclusief de informatie dat House of RTS niet wilde reageren. Dit laatste is dus pertinent onjuist.

Onjuist beeld
Het spijt House of RTS dat door deze ‘gang van zaken’, waarbij het Noordhollands Dagblad net als in alle voorgaande publicaties maar één kant van het verhaal laat horen, er steeds weer een onjuist en eenzijdig gekleurd beeld ontstaat van het project. Het is dus niet de eerste keer. Eerder verscheen er al een artikel waarbij een aantal leden van het buurtcomité en de ondernemersvereniging aan het woord werden gelaten. House of RTS is toen zelfs niet voor een reactie benaderd.

Mediation: plan aangepast
Op basis van de bemiddeling heeft House of RTS, in tegenstelling tot wat de heer De Groot in het artikel door de heer Schijven laat optekenen, het nieuwbouwplan op veel punten aangepast. Het betreft allemaal punten die ook tijdens de bespreking in de raadscommissie Ruimte uit juni 2018 aan de orde zijn geweest. Zo is de omvang van de maatschappelijke ruimte qua omvang enorm teruggebracht, zijn de aansluitingen met de bestaande woningen van de Charlotte de Bourbonstraat en Frederik Hendriklaan nu trapsgewijs uitgevoerd door twee woningen naar de begane grond te verplaatsen, is het dakterras op de 1e verdieping komen te vervallen en is de dakrand van de 2e verdieping aanzienlijk verlaagd.

Verliezers: de Alkmaarse ouderen
De grootste verliezers van deze feitelijk onjuiste berichten van het buurtcomité en eenzijdige verslaggeving door het Noordhollands Dagblad zijn uiteindelijk de Alkmaarse ouderen die zich hebben gemeld als geïnteresseerde voor het project.
Op basis van het totaal aantal aanmeldingen dat House of RTS inmiddels heeft ontvangen, zouden er met gemak 4 vergelijkbare complexen gebouwd kunnen worden.
Het project, dat overigens net als de omliggende woningen en winkelbebouwing uit drie 3 bouwlagen bestaat, lijkt daarmee in een enorme behoefte van ouderen in dit deel van Alkmaar te voorzien.

Op deze site kunt u binnenkort de aangepaste ontwerptekeningen vinden.