Presentatie Buurtcomité 10 januari 2018

Op 10 januari 2018 zijn aan het buurtcomité tekeningen van een aangepast plan gepresenteerd. In dit plan is na de 5e ook de 4e bouwlaag geheel komen te vervallen en is met een verdiepingshoogte van maximaal 3 lagen aansluiting gezocht bij de omliggende bebouwing. Ook zijn in dit plan aanpassingen doorgevoerd die de privacy en bezonning van de bestaande woningen zo goed mogelijk waarborgen en is een voorstel opgenomen voor het gedeeltelijk handhaven en terugbrengen van de groenvoorzieningen in het gebied. De komende periode zal samen met de gemeente Alkmaar nog worden gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in het gebied.

U kunt de tekeningen van het aangepaste plan hier vinden