Noordhollands Dagblad 27-11: ‘Trefpuntcomplex kansrijk’

Graag wijzen wij u op een artikel dat op 28 november 2018 in het Noordhollands Dagblad heeft gestaan. Het artikel is een verslag van de vergadering van de Commissie Ruimte van de Alkmaarse gemeenteraad op 27 november 2018. Het College van B&W heeft de raadscommissie gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven ter honorering van de gewijzigde aanvraag Omgevingsvergunning voor het realiseren van 24 appartementen en een maatschappelijke ruimte op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk.

U kunt het artikel vergroten door op onderstaande afbeelding te klikken.

Een videoverslag van de commissievergadering is geheel terug zien op de website van de gemeenteraad. De bespreking begint bij 17.04 minuut. Klik hier om de video te bekijken.