Interview NiKo-bestuurder Lia Lantink

Interview Lia Lantink: bestuurder Stichting Zorgorganisatie NiKo

Welke zorg- en dienstverlening zou NiKo zoal kunnen leveren aan de bewoners van een mogelijk nieuwbouwproject op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk?
"Als eerste kunnen we de geplande zorg leveren. Onze wijkverpleging komt dan gewoon langs op afspraak. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het innemen van medicijnen en dagelijkse verzorging.  Ook kunnen we VPT (Volledig Pakket Thuis) bieden. Dan doen we voor de mensen naast alle zorg, ook de maaltijden, de schoonmaak – alle zorg en diensten die je ook in het de zorginstelling krijgt, maar gewoon thuis woont.
Mensen die geen zin meer hebben om te koken, kunnen gebruik maken van onze maaltijdservice. Men hoeft niet te koken om toch lekker elke dag warm te eten. Ander voordeel: als het buiten glad is, guur en regent, hoef je deur niet uit.
We bieden ook een mobiliteitsdienst. Dat doen we met de MAX Mobiel. Dit is een elektrische 2-persoons auto met brommerkenteken. Een opgeleide vrijwilliger neemt een zorgvrager van ons of een wijkbewoner uit de buurt mee voor 1 euro van A naar B. Je wordt thuis opgepikt en op je bestemming voor de deur afgezet. Voor nog een euro kom je ook weer terug. Ga zo lekker naar de bridgeclub in Wijkcentrum Overdie, naar sportactiviteiten, recreatieve activiteiten. Of even op en neer naar de stad. We leveren daarnaast welzijnsdiensten.
Ten behoeve van niet-geïndiceerde zorg (of te wel informele) zorg werkt NiKo samen met WonenPlus Alkmaar."

Wat is het voordeel voor ouderen om zo lang mogelijk (ondanks de beperkingen die met het ouder worden komen) in de eigen sociale omgeving te blijven wonen?
"Voor de meeste mensen bevindt hun sociale netwerk zich op de plek waar ze wonen. Als je eenmaal 85+ bent en je moet vanwege gezondheidsproblemen problemen verhuizen, dan bouw je niet zomaar meer een nieuw sociaal netwerk op. Probeer dus te voorkomen dat je uit je sociale omgeving weg moet.
Echter, als je op een gegeven moment nog als enige over bent in je wijk/straatje, omdat je vrienden zijn overleden of verhuisd naar een instelling, dan is je sociale steunstructuur verdwenen en kan de eenzaamheid plots fors toeslaan. Misschien ben je op dat moment beter af in een beschermde woonomgeving van een instelling. Dan kunnen  de mensen met een zorg-indicatie lekker bij ons komen wonen."

Wat betekent het voor ouderen dat de gemeente Alkmaar kiest voor het principe van ‘levensloopbestendig wonen’ en voor een wijkgerichte aanpak? 
"Dat is een gewetensvraag. In feite betekent het dat ouderen  in staat gesteld worden langer thuis te blijven in hun eigen omgeving. Maar dan moet ik meteen denken aan een mevrouw die bij ons woont, voor wie het op een gegeven moment teveel werd om zelfstandig te wonen. Het huis dat ze had, met alle herinneringen, de kinderen die er waren opgegroeid, haar man was er overleden. Veel dierbare herinneringen, maar deze brachten ook verdriet en  gemis. In de straat waar zij woonde gingen de kinderen naar school, man en vrouw naar het werk. Er was niemand om haar heen. Wat voor sociale contacten heb je dan nog? Uiteindelijk voelde zij zich daar zo klein en verlaten. Ze had niet meer het idee dat ze mee deed.
Ze vond het daarom heerlijk om bij ons in een appartement te komen wonen. Met een kleine kamer waardoor ze overal makkelijk kon komen. Natuurlijk heeft ze haar herinneringen meegenomen, en het verdriet en het gemis; maar wat er bij gekomen is is persoonlijke aandacht en afleiding. In haar geval nam de zelfredzaamheid op haar nieuwe plek juist toe."

Zijn er dingen die u ouderen aanraadt om te doen?
"Ik gun het mensen om even stil te staan en na te denken over wat te doen als ze ouder worden. Als alles goed gaat, dan zijn er geen problemen. Maar wat als een van de partners iets gaat mankeren, hoe dient het huis dan ingericht te zijn om er te kunnen blijven wonen? Wees daarom voorbereid.
Er is niet echt een leeftijd waarop je daarmee zou moeten beginnen. Is voor iedereen anders. Maar als je besluit om te verhuizen naar een plek waarvan je denkt ‘hier ga ik oud worden’, dan moet die plek daar ook geschikt voor zijn. Laat jezelf informeren. Schakel een woonconsulent. Stel de vraag: ‘We zijn nu nog vitaal, maar we willen hier tot in de dood blijven wonen, wat adviseert u mij om te doen? Moet ik mijn huis verbouwen of moet ik naar een nieuwe woning verhuizen?’ Zorg ervoor dat je dáár antwoorden op krijgt. Als je lang thuis wilt blijven wonen, zorg er voor dat je omgeving geen belemmering vormt. Dat is het enige wat telt."