Bijeenkomst geïnteresseerden nieuwbouwplan Trefpuntkerk

Op woensdagavond 13 juni jl vond in Wijkcentrum Overdie een eerste bijeenkomst plaats met kandidaat-huurders voor een woning in het nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige Trefpuntkerk. Voor de bijeenkomst was een deel van de mensen die hun interesse en instemming met het plan in de afgelopen periode kenbaar hebben gemaakt, uitgenodigd. Zij konden tijdens een presentatie kennis nemen van het nieuwbouwplan, de doorgevoerde aanpassingen en de mogelijke vervolgprocedure.

Inmiddels hebben zich bij House of RTS ruim 70 huishoudens aangemeld waarvan het merendeel in de directe omgeving van de voormalige Trefpuntkerk woont. Hiermee wordt bevestigd dat er inderdaad een grote behoefte is om vanuit een woning in de buurt door te stromen naar een levensloopgeschikt appartement in het plan. In verband met het grote aantal inschrijvers zullen er binnenkort extra bijeenkomsten worden georganiseerd. Geinteresseerden zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.