Nieuws

29 juni 2020

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het complex met 24 levensloopbestendige duurzame huurappartementen aan Frederik Hendriklaan de naam Mattheus Staete zal gaan dragen.

29 november 2018

Graag wijzen wij u op een artikel dat op 28 november 2018 in het Noordhollands Dagblad heeft gestaan. Het artikel is een verslag van de vergadering van de Commissie Ruimte van de Alkmaarse gemeenteraad op 27 november 2018. Het College van B&W heeft de raadscommissie gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven ter honorering van de gewijzigde aanvraag Omgevingsvergunning voor het realiseren van 24 appartementen en een maatschappelijke ruimte op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk.

U kunt het artikel vergroten door op onderstaande afbeelding te klikken.

26 oktober 2018

In het Noordhollands Dagblad heeft op woensdag 10 oktober een bericht gestaan van journalist Dominic Schijven aangaande de bemiddelingsbijeenkomsten tussen de vertegenwoordiging van het buurtcomité en House of RTS, initiatiefnemer van het project voor levensloopbestendige woningen voor senioren uit de wijk op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk. Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen op verzoek van de raadscommissie Ruimte en de daaruit gevolgde toezegging van wethouder Christian Braak.

7 juli 2018

Op 5 juli heeft de raadscommissie Ruimte aan wethouder Christian Braak gevraagd om, onder leiding van een onafhankelijk mediator, nog een keer samen met House of RTS en de omwonenden ‘aan de koffietafel’ te gaan zitten. Dit om te kijken of er nog een aanpassing van het huidige plan mogelijk is waar partijen het eens over kunnen worden. In een volgende vergadering van de raadscommissie kan dan opnieuw besproken worden of de raad kan worden geadviseerd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ tegen de wijziging van het bestemmingsplan af te geven.

29 juni 2018

De centrale overheid moet gemeenten aansturen bij het wegwerken van het nijpende tekort aan seniorenwoningen. Gemeenten doen zelf veel te weinig om dat ‘gat’ tussen vraag en aanbod te dichten. Die oproep aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken doet directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. Ter ondersteuning van de belangenbehartiging richting Den Haag roept zij bouwbedrijven op aan haar organisatie te laten weten als ze bij projecten voor seniorenwoningen tegen bestuurlijke obstakels oplopen: “In onze lobby kunnen wij daar wat mee.” 

23 juni 2018

Op 23 juni 2018 is in het Noordhollands Dagblad het artikel ‘Nieuwbouw Trefpuntkerk is als bouwen op een postzegel’ verschenen. Het stuk is geschreven door Noordhollands Dagblad-journalist Dominic Schijven. In het artikel wordt een aantal leden van het buurtcomité en een winkelier van het winkelplein aan de Frederik Hendriklaan aan het woord gelaten. Zij spreken hun zorg uit over het nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige Trefpuntkerk.

18 juni 2018

Op woensdagavond 13 juni jl vond in Wijkcentrum Overdie een eerste bijeenkomst plaats met kandidaat-huurders voor een woning in het nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige Trefpuntkerk. Voor de bijeenkomst was een deel van de mensen die hun interesse en instemming met het plan in de afgelopen periode kenbaar hebben gemaakt, uitgenodigd. Zij konden tijdens een presentatie kennis nemen van het nieuwbouwplan, de doorgevoerde aanpassingen en de mogelijke vervolgprocedure.

15 juni 2018

Dit weekend wordt een speciale huis-aan-huis-krant verspreid onder buurtbewoners van het nieuwbouwplan ter plaatse de Trefpuntkerk. In de krant wordt ingegaan op het plan van House of RTS BV om ter plaatse van de Trefpuntkerk aan de Louise de Colignystraat nieuwbouw te realiseren met 24 levensloopbestendige duurzame sociale- en markthuurappartementen in 2 lagen op een begane grond die geschikt is voor maatschappelijke voorzieningen.

8 juni 2018

Het Noord Hollands Dagblad besteedde op 8 juni 2018 aandacht aan het nieuwbouwplan aan de Louise de Colignystraat.

12 januari 2018

Interview Lia Lantink: bestuurder Stichting Zorgorganisatie NiKo

Welke zorg- en dienstverlening zou NiKo zoal kunnen leveren aan de bewoners van een mogelijk nieuwbouwproject op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk?

Pagina's