Locatie

De locatie was tot 17 januari 2016 in gebruik door de Trefpuntkerk. Voor veel leden van de Protestante Gemeente Alkmaar is de Trefpuntkerk bijna 50 jaar lang een vaste plek in Alkmaar geweest om met elkaar samen te komen. Voor vieringen, zang en bovenal kennismaking tussen mensen. Voor jong en oud.
De afgelopen jaren heeft het kerkgenootschap te maken heeft gehad met een terugval van het aantal leden. Hiermee geconfronteerd besloot het College van Kerkrentmeesters in 2016 om de kerk definitief te verkopen.
Daarover heeft het kerkbestuur vervolgens contact met de gemeente Alkmaar gezocht en een brief gestuurd met de vraag of woningbouw op de locatie mogelijk kan worden gemaakt. De vraag is ambtelijk afgestemd met de verantwoordelijke wethouders. De gemeente heeft vervolgens per brief aangegeven dat men, met een aantal randvoorwaarden, overwegend positief is om woningbouw op de plek van de Trefpuntkerk toe te staan.

Deze randvoorwaarden zijn:

1. Een woonfunctie is akkoord, maar dan wel met een openbare functie op de begane grond met als mogelijke opties:

  • kleinschalige detailhandel, horeca of een maatschappelijke functies in de plint;
  • woon-werkunits met werkruimten in de plint;
  • seniorenwoningen met een buurtrestaurant in de plint;
  • het voortzetten van de huidige rijtjeswoningen is vanwege de ruime aanwezigheid in de wijk niet gewenst en het plein kan juist een impuls gebruiken.

2. Minimaal 30% van de woningen moet sociaal zijn (huur gelijk of lager dan €710/maand, pp 2016).
3. Het gemeentelijk parkeerbeleid moet worden aangehouden. Er is een deelovereenkomst voor het parkeren in de avondsituatie en dubbelgebruik is mogelijk, maar dit moet duidelijk worden bij aanvraag omgevingsvergunning.
4. Eerder bodemonderzoek heeft geen verontreinigingen uitgewezen, maar moet worden geactualiseerd.
5. Een akoestisch onderzoek is verplicht i.v.m. verkeer op de Willem de Zwijgerlaan.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Trefpuntkerk uiteindelijk gegund aan House of RTS vanwege het ingediende goede en sociale ontwikkelplan.