Disclaimer

Voorbehoud informatie
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze website en het toevoegen van informatie bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Woningplattegronden, overzichtstekeningen en afbeeldingen
Het ontwikkelen van een plan, zoals op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk, is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, het ontwerp steeds verder wordt verfijnd en bijgesteld. Alle op deze website getoonde of downloadbare woningplattegronden, overzichtstekeningen en afbeeldingen hebben geen juridische werking, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.